menuordersearch
carterskade.ir

فروشگاه اینترنتی پوشاک نوزاد و کودک کارترز

  کارترزکده مرکز عرضه محصولات کارترز در ایران       قابلیت پرداخت آنلاین از کلیه کارت های عضو شتابکارترزکده مرکز عرضه محصولات برندهای مطرح دنیا در ایران کارترزکده مرکز عرضه محصولات برندهای مطرح دنیا در ایران کارترزکده مرکز عرضه محصولات برندهای مطرح دنیا در ایران کارترزکده مرکز عرضه محصولات برندهای مطرح دنیا در ایرانکارترزکده مرکز عرضه محصولات برندهای مطرح دنیا در ایران طرف قرارداد شرکت به پرداخت ملت
رامپردو تکه و سه تکه شلوارک داردوتکه پرمیوم و سه تکه دوبادیسرهمی
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 432
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 432 سایز 6 تا 9 ماه - موجودی: 1 105,000 تومان توضیحاتموجود6 تا 9 ماه - موجودی: 1
6 تا 9 ماه
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 432
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 432 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 1 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 1
3 تا 6 ماه
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 431
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 431 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 1 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 1
3 تا 6 ماه
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 428
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 428 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 2 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 2
3 تا 6 ماه
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 427
سه تکه شلوارک دار دخترانه کارترز مدل 427 سایز 12 تا 18 ماه - موجودی: 1 105,000 تومان توضیحاتموجود12 تا 18 ماه - موجودی: 1
12 تا 18 ماه
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426 سایز 18 تا 24 ماه - موجودی: 1 105,000 تومان توضیحاتموجود18 تا 24 ماه - موجودی: 1
18 تا 24 ماه
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426 سایز 12 تا 18 ماه - موجودی: 2 105,000 تومان توضیحاتموجود12 تا 18 ماه - موجودی: 2
12 تا 18 ماه
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426 سایز 9 تا 12 ماه - موجودی: 2 105,000 تومان توضیحاتموجود9 تا 12 ماه - موجودی: 2
9 تا 12 ماه
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426 سایز 6 تا 9 ماه - موجودی: 3 105,000 تومان توضیحاتموجود6 تا 9 ماه - موجودی: 3
6 تا 9 ماه
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426
سه تکه شلوارک دار کارترز مدل 426 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 4 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 4
3 تا 6 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 425
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 425 سایز 6 تا 9 ماه - موجودی: 1 105,000 تومان توضیحاتموجود6 تا 9 ماه - موجودی: 1
6 تا 9 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 425
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 425 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 2 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 2
3 تا 6 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 424
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 424 سایز 6 تا 9 ماه - موجودی: 4 105,000 تومان توضیحاتموجود6 تا 9 ماه - موجودی: 4
6 تا 9 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 424
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 424 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 4 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 4
3 تا 6 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 423
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 423 سایز 12 تا 18 ماه - موجودی: 2 105,000 تومان توضیحاتموجود12 تا 18 ماه - موجودی: 2
12 تا 18 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 423
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 423 سایز 9 تا 12 ماه - موجودی: 2 105,000 تومان توضیحاتموجود9 تا 12 ماه - موجودی: 2
9 تا 12 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 423
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 423 سایز 6 تا 9 ماه - موجودی: 3 105,000 تومان توضیحاتموجود6 تا 9 ماه - موجودی: 3
6 تا 9 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 423
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 423 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 4 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 4
3 تا 6 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 422
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 422 سایز 12 تا 18 ماه - موجودی: 3 105,000 تومان توضیحاتموجود12 تا 18 ماه - موجودی: 3
12 تا 18 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 422
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 422 سایز 6 تا 9 ماه - موجودی: 1 105,000 تومان توضیحاتموجود6 تا 9 ماه - موجودی: 1
6 تا 9 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 422
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 422 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 3 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 3
3 تا 6 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 421
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 421 سایز 12 تا 18 ماه - موجودی: 3 105,000 تومان توضیحاتموجود12 تا 18 ماه - موجودی: 3
12 تا 18 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 421
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 421 سایز 9 تا 12 ماه - موجودی: 2 105,000 تومان توضیحاتموجود9 تا 12 ماه - موجودی: 2
9 تا 12 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 421
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 421 سایز 6 تا 9 ماه - موجودی: 2 105,000 تومان توضیحاتموجود6 تا 9 ماه - موجودی: 2
6 تا 9 ماه
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 421
سه تکه شلوارک دار پسرانه کارترز مدل 421 سایز 3 تا 6 ماه - موجودی: 3 105,000 تومان توضیحاتموجود3 تا 6 ماه - موجودی: 3
3 تا 6 ماه
روش خرید: به کمک ۶ سرشاخه که در نوار بالای سایت قرار دارند و عبارتند از: ۱.سرهمی ۲.رامپر ۳.دوتکه پرمیوم و سه تکه دوبادی ۴.سه تکه شلوارک دار ۵.کت و سارافون و ۶.ست آتلیه ای و جوراب به شاخه مورد نظرتان بروید و اجناس مورد نظرتان را انتخاب نموده و به سبد خرید اضافه نمایید. چنانچه همان یک قلم کالا مورد نظرتان است در هنگام مشاهده پیام "این کالا به سبد شما اضافه شد. آیا می خواهید فاکتور خود را ببینید؟" روی OK کلیک نمایید و در صورتی‌که لوازم دیگری نیز نیاز دارید روی Cancel کلیک نمایید و به قسمت‌های دیگر رفته و اجناستان را به سبد خرید اضافه نمایید. پس از آخرین انتخاب می‌توانید روی گزینه سبد خرید که در قسمت بالای سایت (در گوشی موبایل به شکل سبد) قرار دارد کلیک نمایید و مشخصات خود را در سایت ثبت نمایید. مجدداً به سبد خرید مراجعه نمایید و روش ارسال را انتخاب کنید و از طریق کلیه کارت های عضو شتاب خرید نمایید. پس از پرداخت، ما سفارش شما را تا 24 ساعت پردازش کرده و بسته شما ارسال خواهد شد. آرزوی ما رضایت شما از خریدتان است، شاد و موفق باشید.
دفتر مرکزی:
استان کهگیلویه و بویراحمد، گچساران، کارکنان دولت، 21 جنوبی، انتهای وحدت 5 شرقی

دفتر استان بوشهر:
استان بوشهر، شهر خورموج، شهرک شهید چمران، کوچه جام، خیابان اخوان دشتی

تلفن تماس:
09171794669

پست الکترونیک: 
info @carterskade.ir
instagramtelegram
logo-samandehi
شرکت سازنده